Friday, 30 October 2020
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


УчнівствоУчнівство — в Україні одна з форм безплатного професійного навчання з ме­тою підготовки кваліфікованих робітни­чих кадрів безпосередньо на виробництві. На підприємствах передбачене для моло­ді, яка поступає на роботу після закін­чення загальноосвітньої школи, а також для осіб, які змінюють професію або здо­бувають суміжні професії. У. здійснюєть­ся також у процесі навчання в навчаль­но-курсових комбінатах, навчальних пунк­тах, на курсах, створених на підприєм­ствах (з відривом або без відриву від ви­робництва). Теоретичне і виробниче на­вчання на підприємстві проводиться в межах робочого часу.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")