Friday, 30 October 2020
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


УчінняУчіння — цілеспрямований процес за­своєння учнями знань, оволодіння умін­нями й навичками. В широкому розумінні — оволодіння різноманітним суспіль­ним досвідом в його узагальненому вигляді. В шкільних умовах — одна з складових процесу навчання, яка охоп­лює діяльність учнів і керується учите­лем. Головними функціями У. є пізна­вальна, розвиваюча і виховна. Компонен­тами У. виступають мета, мотиви, зміст, засоби роботи, результати. У. проводить­ся за такими етапами: мотивація, усві­домлення мети і завдань (уроку, домаш­нього завдання, самостійної роботи); сприймання нового матеріалу з різних джерел; осмислення, логічна обробка ін­формації; узагальнення й систематизація; закріплення знань, умінь і навичок; за­стосування їх у різних умовах; самокон­троль і корекція одержаних результатів. Етапи учіння динамічні, залежно від го­ловних дидактичних цілей навчання вони можуть поєднуватися, скорочуватися то­що. У. і його результати багато в чому залежать від майстерності вчителя, від активності учня, його здатності і вміння правильно сприйняти й засвоїти те, чого навчають.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")