Friday, 30 October 2020
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


УтраквізмУтраквізм (від лат. utrasgue — на тому чи іншому боці) — система побудови на­вчального плану та організації шкільного навчання, при якій забезпечується ґрун­товна підготовка з двох різних циклів на­вчальних предметів (наприклад, гумані­тарні і природничо-математичні), що дає рівні можливості продовжувати освіту на будь-якому з відповідних факультетів ви­щої школи. Така система була опрацьо­вана на початку XIX ст. під час керів­ництва прусським відомством народної освіти В. Гумбольдта. В основі її лежала ідея різносторонньої загальної освіти. Новий навчальний план вигідно відріз­нявся від попередніх, де математика була другорядним предметом, не приділялася належна увага рідній мові й зовсім не ви­вчалося природознавство. Забезпечуючи в дусі класицизму вирішення завдань гума­нітарної освіти, він відповідав вимогам суспільства поліпшити вивчення матема­тики, фізики та нових мов.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")