Sunday, 17 January 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Теорія пізнанняТеорія пізнання, гносеологія, епіс­темологія — вчення про природу пізнан­ня і його можливості, основні закономір­ності пізнавального процесу, про форми й методи пізнання людиною навколиш­ньої дійсності, про умови достовірності й істинності пізнання. Т. п. має величезне значення у формуванні наукового мис­лення, в розвиткові творчого підходу до розв'язання як практичних, так і теоре­тичних проблем. У школі важливо й не­обхідно добиватися того, щоб діти навчи­лися свідомо користуватися історично виробленими формами і прийомами піз­навальної діяльності, могли правильно застосовувати наукові принципи й мето­ди під час пояснення явищ природи, життя людського суспільства й духовного світу людини. Процес навчання в школі повинен формувати в учнів основи нау­кового мислення.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")