Wednesday, 03 March 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Проблемний виклад знаньПроблемний виклад знань — ме­тод навчання, при якому вчитель не ли­ше повідомляє учням готові знання (кін­цеві висновки науки), а й відтворює пев­ною мірою шлях їх відкриття. Технологія П. в. з. має такий вигляд: учитель форму­лює проблему, виявляє внутрішні проти­річчя, що виникають під час її розв'язання, роздумує вголос, висловлюючи припу­щення (гіпотезу), обговорює його, дово­дить істинність з допомогою експеримен­ту (чи розповіді про дослід, що був проведений ученими), формулює висно­вок. Тобто, при П. в. з. учитель демон­струє учням сам шлях наукового мислен­ня, спонукає учнів до активної співучасті в науковому пошуку. Педагогічні перева­ги П. в. з.: більша доказовість, а значить знання усвідомленіші й можуть стати пе­реконаннями учнів; наукове мислення, адже виклад учителя — еталон наукового пошуку; вища емоційність, що стимулює інтерес до навчання.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")