Wednesday, 03 March 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Песталоцці (Pestalozzi) Йоганн Генріх Песталоцці (Pestalozzi) Йоганн Генріх (12.І.1746, Цюріх — 17.ІІ.1827, Бруґґ) — швейцарський педагог-демократ, один з основоположників народної школи, ви­значний дидакт. Керував відомими ви­ховними закладами в Швейцарії: "Установою для бідних" у Нейґофі (1774- 1780), притулком для сиріт у Станці (1798—1799), інститутами в Бургдорфі (1800—1804) та Івердоні (1805—1825). П. основну роль відводив вихованню, яке повинне забезпечити дітям добру трудову підготовку й одночасно розвинути їхні фізичні і духовні сили. Виховання і на­вчання, за П., мають бути природовідповідними з урахуванням природи дитини, закладених у ній задатків. Основним зав­данням морального виховання вважав розвиток у дітей високих моральних  якостей, навичок і переконань. Навчання прагнув будувати на психологічній осно­ві, зокрема на чуттєвому пізнанні. Вели­кого значення надавав наочності в на­вчальному процесі, яка допомагає розви­вати спостережливість. П. висунув ідею розвиваючого    навчання,   сформулював дидактичні принципи послідов­ності й поступовості у навчанні, відстою­вав принцип систематичності, дотриман­ня яких забезпечувало б міцність засвоєння знань. П. — основоположник методики початкового навчання рідної мови, арифметики, елементарної геомет­рії, географії. Велику увагу приділяв тру­довому вихованню дітей.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")