Sunday, 27 September 2020
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Формальна освітаФормальна освіта — теорія загаль­ної освіти в педагогіці кінця XVIII— ХІХ ст., згідно з якою основною метою навчання є розвиток здібностей учнів, насамперед розумових, а засвоєння фак­тів, знань основ наук має другорядне значення. Прибічники цієї теорії вважа­ли, що завдання освіти полягає в розвит­кові здатності до аналізу й синтезу, дедукції та індукції, у розвиткові логіч­ного мислення, відстоювали так званий класичний напрям в освіті, ігнорували роль праці у вихованні підростаючого по­коління. Ф. о. протистоїть теорія мате­ріальної освіти, що висуває на передній план завдання оволодіння знаннями фак­тів і недооцінює спеціальні зусилля щодо розвитку особистості. Сучасна вітчизняна педагогічна наука вважає поділ освіти на формальну й матеріальну помилковим. Вона вбачає завдання навчання в тому, щоб забезпечувати учнів знаннями, умін­нями й навичками, готувати їх до життя і одночасно розвивати їхні розумові здіб­ності й духовні сили.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")