Tuesday, 19 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


ФілантропінізмФілантропінізм, філантропізм прогресивна педагогічна течія в Німеччи­ні, яка виникла наприкінці XVIII ст. під значним впливом ідей французького Про­світительства і насамперед Ж.-Ж. Руссо. Представники Ф. (Й. Б. Базедов, X. Г. Зальцман, Е. X. Трапп, Б. Ґ. Бланше, І. Г. Кампе, І. X. Ґутс Мутс та ін.) ставили своїм завданням докорінну зміну існуючої в той час системи навчання і виховання. Філантропіністи виступали проти форма­лізму в навчанні й вихованні, за набли­ження навчання до потреб реального життя. В закритого типу платних філантропінах — "школах людинолюбства та добрих звичаїв" (перший створено Й. Б. Базедовим в Дессау в 1774) педагоги-філантропіністи проводили навчан­ня з урахуванням інтересів і нахилів ді­тей, фізичне й трудове виховання, вдос­коналювали  методику  викладання,   приділяли велику увагу релігійному вихован­ню. В школах зберігався становий поділ учнів. Ф. залишив слід в історії педаго­гіки і школи. Педагоги-філантропіністи сприяли вдосконаленню методів навчан­ня з урахуванням вікових і індивідуаль­них особливостей дітей. Вони були осно­воположниками шкільної гімнастики (Ґутс Муте), трудового навчання (Блан­ше), дитячої літератури (Кампе), педаго­гічної освіти (Трапп). Ідеї і досвід філантропіністів були певною мірою викорис­тані наприкінці XIX ст. прихильниками нового   виховання.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")