Tuesday, 19 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Свідомість у навчанніСвідомість у навчанні — дидак­тичний принцип, який виражає необхід­ність такої організації навчальної праці, при якій учні розуміють мету навчання, свідомо сприймають, засвоюють і засто­совують знання. Цей принцип органічно пов'язаний з активністю, ініціативністю й самостійністю учнів. Його було запро­поновано прогресивними педагогами в XVII—XVIII ст.          Я. А. Коменським, Ж.-Ж. Руссо та Й. Г. Песталоцці в бороть­бі з догматизмом середньовічної школи. В подальшому принцип свідомості опра­цьовував К. Д. Ушинський і його послі­довники. Для досягнення С. у н. важливо систематично пропонувати в ході навчан­ня задачі й завдання, які вимагають активного мислення і самостійної роботи учнів; ставити високі й розумні вимоги до точності, чіткості, змістовності й стрункості вираження знань і послідов­ного розвитку культури усної і письмової мови школярів. Вищим проявом С. у н. є успішне застосування знань на практи­ці, вміння аналізувати явища життя на основі засвоєних теоретичних знань.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")