Friday, 30 October 2020
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Оптимізація процесу навчан­няОптимізація процесу навчан­ня — вид управління навчальним проце­сом, що забезпечує оптимальне (найкра­ще, найдоцільніше за даних умов) функ­ціонування навчально-виховної системи. О. п. н. — вибір оптимального варіанта процесу навчання в конкретній педаго­гічній ситуації. Основні критерії О. п. н.: результативність і якість вирішення на­вчально-виховних завдань; витрати часу й зусиль педагогів та учнів, які затрачені на   їх  досягнення. О.п.н. включає:1) формулювання мети і завдань навчання на кожен урок (чи іншу його форму);2) відповідність змісту навчання меті і завданням; 3) вибір доцільного поєднання форм навчальної діяльності учнів (індивідуальна, парна, групова); 4) раціональне поєднання методів навчання;5) складання плану вивчення розділу, теми;6) здійснення плану;7)аналіз ре­зультатів і оцінка оптимальності плану.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")