Tuesday, 25 January 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Я
Сторінок: 1
Слово Означення
Язичіє"Язичіє" — штучна книжна мова, що вживалась у XIX — на початку XX ст. у Галичині, на Буковині і Закарпатті у дея­ких виданнях, зокрема "москвофілів". Становила собою безсистемне поєднання лексичних, фонетичних та граматичних елементів живої української мови, староукраїнської, польської, російської, старослов'янської. Проти вживання "Я." боролись І. Франко та інші представники української прогресивної інтелігенції.
 
Якобсон (Jakobson) Карл РобертЯкобсон (Jakobson) Карл Роберт (26.VІІ.1841 — 19.ІІі.1882) — естонський педагог, просвітитель і громадський діяч. Виступав за загальнодоступність освіти для народу. Відомий як автор низки популярних азбук і підручників, посібни­ків для самоосвіти.
 
Якості знаньЯкості знань — поняття "якості знань" передбачає співвіднесення видів знань (закони, теорії, прикладні, методо­логічні, оцінювальні знання) з елемента­ми змісту освіти й тим самим з засвоєння. Я. з. має такі характеристики: повноту — кількість програмних знань про об'єкт вивчення; глибину — сукуп­ність осмислених учнями зв'язків і відно­шень між знаннями; систематичність — осмислення складу певної сукупності знань в їхніх ієрархічних і послідовних зв'язках; системність — осмислення учнем місця знання в структурі наукової теорії; оперативність — вміння користу­ватися знаннями в однотипних ситуаціях; гнучкість — вміння самостійно знаходити варіативні способи застосування знань в змінених умовах; конкретність — вміння розкласти знання на елементи; узагаль­неність — вміння виразити конкретне знання в узагальненій формі.
 
Янсеністські школи Янсеністські школи — початкові школи-інтернати, які відкривали янсеністи — учасники релігійного соціального руху XVII ст. у Франції, що перебували в опозиції до католицької ортодоксії й папства. Свою назву дістали від імені засновника янсенізму, голландського богослова К. Янсенія. Програма Я. ш. була порівняно широкою й передбачала вивчення рідної мови, французької, латинської і грецької мов, релігії, мате­матики, фізики, риторики тощо. Навчан­ня будувалося на принципах наочності, послідовності, свідомості, на визнанні самодіяльності учнів. Я. ш. були дуже малими.
 
Ярмаченко Микола ДмитровичЯрмаченко Микола Дмитрович (нар. 6.ІХ.1928, с. Черемошна Київської обл.) — український педагог, академік АПН СРСР (з 1982) і академік АПН України (з 1993). В 1973—1994 — директор Нау­ково-дослідного інституту педагогіки Ук­раїни, з 1993 — президент АПН України, в 1973—1994 — Голова Педагогічного товариства України. Досліджує проблеми теорії та історії педагогіки, сурдопе­дагогіки.
 
Ярошинська Євгенія ІванівнаЯрошинська Євгенія Іванівна (18.Х. 1868, с. Чуньків Чернівецької обл. — 21.Х. 1904, Чернівці) — українська пи­сьменниця, педагог. Після навчання в Чернівецькому реальному училищі вчите­лювала в селах на Буковині. Була акти­вісткою жіночого руху, постійним авто­ром педагогічних і дитячих видань.
 
Ясельний центрЯсельний центр — дошкільний заклад у Великобританії, який об'єднує денні ясла-садок і ясельну школу.
 
Ясельні школи Ясельні школи (класи) — тип дошкільного закладу у Великобританії для виховання дітей у віці 3—5 років. Відвідування безплатне, години роботи Я. ш. збігаються з годинами роботи по­чаткових шкіл.
 
Ясла дитячіЯсла дитячі — заклад суспільного виховання дітей з 2—3-місячного віку до 3 років. Я. д. забезпечують необхідні умови для нормального психофізичного розвитку й виховання дітей, для зміцнен­ня та охорони їхнього здоров'я і одно­часно розширюють можливості участі жінок-матерів у господарській, культур­ній і громадській діяльності. Я. д. з'яви­лися в Україні та інших країнах Європи в XIX ст.
 
Яценко Тамара СеменівнаЯценко Тамара Семенівна (нар. 2.V. 1944, с. Драбівка Черкаської обл.) — український психолог, дійсний член АПН України з 1995 р. З 1974 завідує кафед­рою педагогіки і психології Черкаського педінституту. Досліджує проблеми прак­тичної психології.
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")