Monday, 15 August 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Ю
Сторінок: 1
Слово Означення
Юні технікиЮні техніки — школярі, які беруть участь у позакласній і позашкільній робо­ті по вивченню техніки й у дитячій тех­нічній творчості. Заняття в технічних гуртках сприяють розширенню політех­нічного кругозору дітей, виробленню в них технічних умінь і навичок, необхід­них для життя, а також розвиткові бага­тьох позитивних якостей особистості. Ю. т. старшого шкільного віку доводять практичне ознайомлення з технікою і процесами виробництва до оволодіння певними професіями — одержують люби­тельські права на водіння автомобіля, складають екзамени на кваліфікаційні розряди робітників різних професій і спеціальностей. Для Ю. т. створюються спеціальні програми, видається науково-популярна й науково-технічна література.
 
ЮНІСЕФЮНІСЕФ (UNICEF- United Nations Childrens Fund) — дитячий фонд ООН, — створений Генеральною Асамблеєю ООН у 1946 з метою надання допомоги й підтримки дітям, які залишилися на тери­торії Європи після Другої світової війни. Діяльність організації спрямована тільки на проблеми, пов'язані з дітьми (їх харчуван­ня, освіта та підтримка) і поширюється на 140 країн світу.
 
Юридична освіта Юридична освіта — система підго­товки юристів вищої кваліфікації, спеціа­лістів у галузі теорії, історії і окремих галузей права, а також науково-педагогіч­них кадрів і юристів з середньою спеціальною освітою. Ю. о. — одна з найстаріших галузей освіти. Вже у Стародавньому Римі існували юридичні училища  (stations scholae), призначені для підготовки правників. З моменту ство­рення перших університетів Ю. о. стала обов'язковою частиною університетської
 
Юридична психологіяЮридична психологія — галузь прикладної психології, яка вивчає психіч­ні закономірності особистості і її діяль­ності у сфері правових відносин.
 
Юридичні інститути Юридичні інститути — вищі навчальні заклади, які готують високо­кваліфікованих юристів для роботи в дер­жавному апараті, на приватних підприєм­ствах, фірмах, а також у громадських організаціях і товариствах — на посадах, які потребують спеціальної юридичної освіти. В 1997 в Україні була Національ­на юридична академія (Харків). Вищу юридичну освіту дають також юридичні факультети університетів: Донецького, Дніпропетровського, Запорізького, Київ­ського Національного, Львівського, Південноукраїнського, Прикарпатського, Сімферопольського, Східноукраїнського, Ужгородського, Чернівецького, а також 6 інститутів внутрішніх справ.
 
Юркевич Памфіл ДаниловичЮркевич Памфіл Данилович (28.ІІ.1826, с. Ліплява Черкаської обл. — 16.Х. 1874, Москва) — український і російський філософ і педагог. З 1851 викладав філософію в Київській духовній академії, з 1861 — професор філософії Московського університету. Автор низки праць з педагогіки, зокрема "Читань про виховання" (1865), "Курсу загальної пе­дагогіки з додатками" (1869).
 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")