Monday, 15 August 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Ж
Сторінок: 1
Слово Означення
Жак – Далькроз

Жак – Далькроз – (Laques-Dalcroze) Еміль (6.VII.1865, Відень -1. VII.1950 Женева) швейцарський музикант – педагог, композитор, засновник системи ритмічного виховання. Працюючи над розвитком слуху своїх учнів у спеціально створеному інституті музики, Ж.Д. прийшов до створення системи вправ, в якій пластичні руки організуються й регулюються музикою. В основі педагогічного вчення Ж.Д. – ідеал гармонійного розвинутої людини. Система Ж.Д. дістала поширення в багатьох країнах.

 
Жакото (Lacotol) Жозеф

Жакото (Lacotol) Жозеф (4.ІІІ.1770 – 30.VIII.1840) – французький педагог; професор вищої математики й гуманітарних наук у Діжоні, потім професор французької мови і літератури в Лувені (Бельгія). Опрацював аналітичної метод навчання грамоти рідною мовою, який ґрунтувався на читанні і запам’ятовуванні оригінальних творів іноземної художньої літератури. Психологічною основою методу навчання Ж. був принцип, що всі люди на початку рівні за своїми розумовними здібностями.

 
Жалдак Мирослав Іванович

Жалдак Мирослав Іванович (народився 15. VIII. 1937, с.Лазірки Полтавської обл.) – український педагог, доктор педагогічних наук, дійсний член АПН України з 1995. З 1980 завідує кафедрами вищої математики й інформатики в Українському педагогічному університеті імені М.П.Дрогоманова. Досліджує проблеми методики вивчення інформатики в школі і педагогічному вузі.

 
Жан-Поль

Жан-Поль (Leon-Paul; справжня ім‘я і прізвище Йоганн Пауль Фрідріх Ріхтер – Richten; 12.III.1763, Баварія – 14.Х.1825, там само) – немецький педагог і письменник, автор відомої книги “Левана, або Вчення про виховання. Метою виховання вважав розвиток ідеальної людини із збереженням усіх індивідуальних особливостей. Правильне виховання, на думку Ж.-П., може відбуватися лише за умови радісного й веселого оточення. Головним засобом виховання вважав особистий приклад вихователя і його любов до дітей. Велике місце у вихованні відводив релігії.

 
Жане (Janet) П‘єр

Жане (Janet) П‘єр (30. V.1859, Париж – 24.ІІ.1947, там само) – французький психолог, психіатр, невропатолог. Один з представників емпіричної психології й патопсихології. Керівник психологічної лабораторії психіатричної клініки Сальпетрієр у Парижі (з 1890), професор психології в Колеж де Франс (1902-1936) Ж. вияви деякі важливі закономірності розвитку психіки в тюрмі і патології, особливо цінним було опрацювання, Ж. проблем пам‘яті.

 
Жанліс (Lenlis) Стефані Фелісіте

Жанліс (Lenlis) Стефані Фелісіте (1746-1830) – французька пісмениця та педагог. Знаходилася під впливом Руссо та Фемелона. Одна з перших у Франції використала наочне викладання та ввела нові мови до предметів початкового навчання. В навчанні використовувала чарівний ліхтарик та домашній театр. Велику увагу приділяла гімнастиці. Була прибічником жіночої освіти. Педагогічні погляди Ж. виклала у праці “Adele of Theodore, eu letters sun L’education”(1782).

 
Желехівський Євген Ієронімович

Желехівський Євген Ієронімович (24.ХІІ.1844, с.Хишевичі Львівської обл. – 19.ІІ.1885, Станіслав, тепер Івано-Франківськ) – український лексикограф, фольклорист і педагог. Закінчив Львівський університет (1869). Викладав філологічні дисципліни в українських гімназіях у Перемишлі й Станіславі. Автор “Малоруського-німецького словника”.

 
ЖЕНЕВСЬКА ШКОЛА ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

ЖЕНЕВСЬКА ШКОЛА ГЕНЕТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ – напрям у дослідженні психічного розвитку дитини, створений ж. Піаже та його послідовниками. Предмет вивчення – походження й розвиток інтелекту в дитині. Головне завдання дослідження механізмів пізнавальної діяльності, прихованих за зовнішньою картиною поведінки. Для з‘ясування цих компонентів опрацьовано метод клінічної бесіди, коли вивчаються не симптоми, не зовнішні прояви явища, а процеси, які ведуть до їх виникнення.

 
Житецький Павло Гнатович

Житецький Павло Гнатович (4.І.1837, Кременчук – 18.ІІІ.1911, Київ) – український філолог, педагог. Закінчив Київський університет (1864). У 1864 – 1867 викладав російську мову й літературу в Кам‘янець-Подільській гімназії, з 1867 – у середніх навчальних закладах Києва. Основні праці – з українського мовознавства, літератури фольклору. Ряд досліджень присвятив питанням методики викладання російської мови й літератури в школі.

 
ЖИТТЯ ГЛУХИХ

ЖИТТЯ ГЛУХИХ – щомісячний суспільно-політичний та науково-популярний журнал Всеросійського товариства глухих. Обсяг 3-4 друкованих сторінки. Висвітлював виробниче та суспільне життя глухонімих , питання профілактики глухоти, організацію навчання та виховання дітей з вадами слуху, а також досвід роботи закладів для цієї категорії дітей. Раніш видавався під назвою “Життя глухонімих” (1933-41), після перерви був відновлений в 1957 -32 виходила газета “Життя глухонімих”.

 
ЖИТТЯ СЛІПИХ

ЖИТТЯ СЛІПИХ – щомісячне життя центрального правління. “Всеросійського товариства сліпих” виходив з квітня 1924. Обсяг 3-4 друкованих сторінки. В “Ж. С.” друкувалися кореспонденції з питань праці, освіти, побуту, а також літературно-художні твори сліпих авторів. Журнал мав такі розділи: літературно-художній, критики та бібліографії, музичний та шахово-шашечний. Друкувався рельєфно-крапковим шрифтом за системою Брайня.

 
ЖІНОЧА ОСВІТА

ЖІНОЧА ОСВІТА – виникла як самостійна галузь освіти у зв‘язку з нерівноправним соціальним становищем жінки. Втрачає своє значення в умовах набуття жінками всієї повноти громадських і політичних прав.

 
ЖІНОЧА ОСВІТА (Журнал)

ЖІНОЧА ОСВІТА – журнал для батьків наставниць, наставників. Видався за редакцією В.Д.Сіловського в Петербурзі з 1876 по 1891. Журнал обґрунтовував необхідність широкої та планомірної жіночої освіти. З 1892 проблематика журналу розширилась і він був перетворений у журнал “Освіта”.

 
ЖІНОЧИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

ЖІНОЧИЙ МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ – створений в 1916 в Києві на базі заснованого в 1907 медичного відділення при вищих жіночих курсах. У 1920 інститут об‘єднали з медичним факультетом університету, і на їхній базі було створено Інститут охорони здоров‘я, перейменований пізніше в Київському медичну академію, в 1921 – у Київський медичний інститут.

 
ЖІНОЧІ ГІМНАЗІЇ

ЖІНОЧІ ГІМНАЗІЇ – середні загальноосвітні навчальні заклади в Росії до 1917. Навчання а Ж.Г. було платним, вчилися переважно діти заможних батьків. За обсягом знань, які давалися учням, ж.г. стояли нижче чоловічих. Між Ж.Г. і вищою школою не існувало наступності. В Ж.Г. було сім основних класів, восьмий педагогічний (додатковий) клас і в деяких два підготовчих класи. Після закінчення семи класів дівчата одержували атестат на звання учительки початкової школи, а після закінчення восьми-звання домашньої вчительки.

 
ЖІНОЧІ УЧИЛИЩА

ЖІНОЧІ УЧИЛИЩА – навчальні заклади, відкриті в Росії та початку 60-х років ХІХ ст.. Вони були двох розрядів: з шестирічним строком навчання і з трирічним. Прогресивною стороною Ж.У. було реальне спрямування навчання в тих і безстановий характер.

 
ЖРЕЦЬКИ ШКОЛИ

ЖРЕЦЬКИ ШКОЛИ – релегійни, кастові школи, які створювалися при храмах для підготовки жерців і правителів. Були дуже поширеними в стародавні часи в Індії, Китаї, Мідії, Єгипті, Ізраїлі, Греції, Римі та інших країнах. Деякі з них славилися станом вивчення медицини, астрономії, каліграфії. На особливо високому рівні стояли школи індійських браминів. Багато видатних людей античності вчилися в Ж.Ш.

 
Жуєвич (Gyjobuh) Жuboim

Жуєвич (Gyjobuh) Жuboim (1840-70) – сербський суспільний діяч та педагог його педагогічні погляди формувалися під відомим впливом прогресивної російської суспільної думки та характеризувалися демократизмом. Він відвинув вимогу забезпечити учнів безоплатними підручниками, посібниками, харчуванням. Був прибічником створення єдиної взаємопов‘язаної системи шкіл, першим у своїй країні почав займатися питаннями політехнічної освіти. Виступав проти фізичних покарань, вербалізму в навчання. Закликав до зближення з Росією.

 
Журавльова Зінаїда Степанівна

Журавльова Зінаїда Степанівна (нар. 19.ХІІ.1928, с.Весела Лепицької області, Росія) – український педагог, народний учитель (з 1979). З 1948 працює в школі м. Костянтинівки Донецької області.

 
Жураковський Генадій Євгенович

Жураковський Генадій Євгенович (4.ІХ.1894, Москва – 10.ІІІ.1955, там само) – український і російський педагог, доктор педагогічних наук, професор, член – кореспондент АПН Росії (з1945). З 1917 викладав гуманітарні предмети в середній школі, з 1922 вів педагогічну і науково-дослідну роботу у вузах Києва, з 1933 – Москви. Розробляв головним чином питання історії педагогіки античності, середньовиччя й епохи Відродження, а також питання гімназичної освіти в Полтаві, виникнення недільних шкіл у Києві тощо. Склав наочні посібники з історії педагогіки.

 
ЖУРНАЛ ДЛЯ ВИХОВАННЯ

ЖУРНАЛ ДЛЯ ВИХОВАННЯ, керівництво батьків та наставником – російський педагогічний журнал. Висвітлював питання спільного та загального навчання, жіночої освіти, фізичного виховання, педагогічної психології. Видався А.А.Чуміковим у Петербурзі в 1857-59. З журналом співпрацювали П.Г.Редкін, Ж.А.Добролюбов, К.Д.Уминський. Редакція журналу не поділяла багатьох принціпіальних положень цих авторів, притримувалися вузькопрактичних позицій, прагнула до розробки часткових питань початкової і середньої школи, а також пропонувала ідею перенесення до російських шкіл досвіду німецьких шкіл. Прогресивні діячі російської педагогіки, не погоджувалися з позицією редакцій, внаслідок в наслідок цього пішли з журналу. У 1860-63 журнал виходив під назвами “ Вихвання ” , “ Журнал для батьків та наставників ”(видавався в 1864-65 за редакцією Ф.Ф.Кейзера).

 
ЖУРНАЛ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВІТНИЦ

ЖУРНАЛ МІНІСТЕРСТВА НАРОДНОГО ПРОСВІТНИЦТВА – офіційний орган МНП Росії (1834-1917). Видався в 2-х частинах. У першій друкувалися постанови, які стосувалися народної освіти, в другій – статті з педагогічних питань, давньої російської літератури та історії, класичної філології. В 1860-61 редактором журналу був К.Д. Ушинський. За часом його роботи в журналі збільшилась кількість науково-педагогічних статей.

 
ЖУРНАЛИ ДИТЯЧІ І ЮНАЦЬКІ

ЖУРНАЛИ ДИТЯЧІ І ЮНАЦЬКІ – переодичні видання для читання дітьми різного віку. Ж. д. і ю. почали видаватися в другій половинні Х VIII ст. в Німеччині, Франції, США та деяких інших країнах. В Україні видаються журнали “ Барвінок “ , ” Малятко ” , “ Знання та праця ” (останім часом перейменований у “Науку й фантастику”), “Соняшник”. Ж. д. і ю. знайомлять дітей з кращими творами вітчизняної і зарубіжної дитячої літератури, з життям країни, її наукою й технікою, сприяють розширенню кругозору дітей, спрямовують дитяче читання, допомагають школі у вихованні дітей.

 
ЖУРНАЛИ ПЕДАГОГІЧНІ

ЖУРНАЛИ ПЕДАГОГІЧНІ – періодичні видання, присвячені питанням освіти, навчання й виховання підростаючих поколінь. Виникнення й розвіток Ж.п. пов‘язані з загальним ходом розвитку педагогіки і народно освіти. Ж.п. в зарубіжних країнах виникли на початку XVIII ст.. В Україні видаються такі ж.п.: «Початкова школа», «Відродження», «Українська мова й література в школі». З 1996 започатковано видання в Україні нових ж.п.: «Шлях освіти», «Фізичне виховання в школі», «Історія в школах України», «Біологія і хімія в школі», «Фізика та астрономія в школі», «Трудова підготовка в закладах освіти», «Всесвітня література в середніх навчальних закладах України». Після 1991 видання багатьох місцевих ж.п. здійснюється обласними й міськими органами освіти, різними громадськими організаціями.

 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")