Monday, 08 August 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Глосарій

Починається з...
Містить в собі
Повне зпівпадання

Додати Слово

Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Є
Сторінок: 1
Слово Означення
ЄВГЕНІКА

ЄВГЕНІКА – (від грец. Εύγενης – родовитий, знатний) – наука, що досліджує шляхи й методи активного впливу та еволюцію людини. Термін «євгеніка» запропонував у 1869 році англійський біолог Ф.Гальтон, який вважав раси людини нерівноцінними і вбачав шляхи поліпшення людей у заохоченні та обмеженні певних шлюбів. Ці хибні погляди нерідко використовувалися для виправдання расової й національної дискримінації. Генетика людини й генетика медична спростували уявлення про генетичну зумовленість інтелектуальної вищості одних народів над іншими й показали, що відмінності людей залежать не лише від їхніх спадкових задатків, а передусім від умов життя.

 
Євдокимов Віктор Іванович

Євдокимов Віктор Іванович (народився 20.7.1942, с.Новопетрівка Донецької області) - український педагог, член - кореспондент АПН України з 1994 року. З 1975 працює проректором Харківського педагогічного інституту (з 1994 університету) імені Г.Сковороди. Досліджує проблеми забезпечення наочності в навчанні.

 
Євнух Микола Борисович

Євнух Микола Борисович (нар. 26.6.1938, с. Зарічне Рівненської обл.) - педагог, член-кореспондент АПН України з 1994. З 1989 завідує кафедрою педагогіки і психології Київського гуманітарного університету. Досліджує проблеми історії педагогіки.

 
ЄВРЕЙСЬКІ ШКОЛИ

ЄВРЕЙСЬКІ ШКОЛИ – духовні і світські школи різних ступенів з навчанням єврейською мовою або школи для євреїв з неєврейською мовою навчання. Почали виникати в V ст. до н.е.

До I ст. до н.е. склалися такі типи шкіл:

  • початкова (мікра);
  • середні школи підвищеного типу;
  • вища школа.

 

Пізніше створюються єврейські академії, які мали право присуджувати вчений ступінь доктора. Така система збереглася протягом середніх віків. В Новий час виникає народна єврейська школа – хедер (у ХХ ст. – так званий “ реформований, або зразковий, хедер ” ). В Житомирі було створено рабинське училище, в 1873 перетворене в учительський інститут. В Х I Х ст. в інших країнах виникали єврейські гімназії, реальні училища, технікуми, колегії, учительські й богословські семінарії. До 30-х років ХХ ст. в Україні були державні школи різних ступенів з єврейською мовою навчання. Після 1991 відроджуються єврейські школи в Україні.

 
ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ КЕРІВНИКІВ СЕРЕДНІ

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ КЕРІВНИКІВ СЕРЕДНІХ ШКІЛ ( European Secondary Meads Association ) – організація, створена у 1988 з метою пропаганди досягнень освіти у середніх школах країн Європи. Робота А. спрямована на обмін досвідом, підтримку в розробці освітянських програм, обмін учнями й налагодження зв'язків між школами європейських країн. З 1991 в А. створена база даних для тих, хто бажає обмінюватися програмами шкіл.

 
ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ УЧИТЕЛІВ

ЄВРОПЕЙСЬКА АСОЦІАЦІЯ УЧИТЕЛІВ( AEDE – Association Europeene des Enseiqnants ) – створена у 1956 організація з метою допомоги вчителям шкіл під час вирішення найбільш складних питань педагогічної практики. Основні напрями роботи: підтримка та впровадження ідеї створення європейської федерації, розробка і ствердження основних понять загальних базових характеристик Європейської цивілізації, донесення цих знань до педагогічної громадськості, вчителів, учнів та батьків. Асоціація сприяє налагодженню та зміцненню зв'язків між школами, учителями й учнями шкіл європейських країн.

 
ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ОСВІТИ УЧИТЕЛІВ

ЄВРОПЕЙСЬКА МЕРЕЖА ОСВІТИ УЧИТЕЛІВ ( ETEN – European Teacher Education Network ) – об'єднує 10 інститутів перепідготовки вчителів та університети п'яти країн Європи. Метою мережі є обмін програмами з підготовки студентів і учителів, створення навчальних планів і реалізація науково-дослідних програм. Секретаріат організації знаходиться в Ґетеборзькому університеті (Швеція).

 
Євсевьєв Макар Євсейович

Євсевьєв Макар Євсейович (1864-1931) - вчений та педагог мордовського народу, досліджував мордовську мову, етнографію, фольклор, автор посібника "Основи граматики мордовської мови", та "Мордовсько-російського словника".

 
Євтушевський Василь Андріанович

Євтушевський Василь Андріанович (1836-1888) - російський педагог та суспільний діяч, один з засновників Петербурзького педагогічного товариства та педагогічного музею військово-навчальних закладів, автор посібників: "Методика арифметики" та "Збірник арифметичних задач" в 2-х частинах. В цих працях розглядалися дидактичні принципи та психологічні джерела навчання арифметиці, методика пропедевтичного курсу, яка була побудована за системою А.Б. Грубе (послідовне вивчення кожного числа до 100). Цю частину праці критикував П.Л. Чебишев за "протиріччя її початкам науки" та Л.М.Толстой за вади мови.

 
Єголін Олександр Михайлович

Єголін Олександр Михайлович (1896-1956) - радянський літературознавець, доктор філологічних наук, член-кореспондент АН СРСР, дійсний член АПН РСФСР. Розробляв питання історії російської літератури XIX ст. Автор праць з методики літератури і загальних питань народної освіти, а також підручників з російської літератури для шкіл різних типів.

 
Єгоров Тихон Георгійович

Єгоров Тихон Георгійович (1891-1959) - радянський психолог, доктор педагогічних наук, професор, автор підручників з психології, досліджував питання психології навчання читанню та психології виробничого навчання.

 
Єгоров Федір Іванович

Єгоров Федір Іванович (1845-1915) - російський методист-математик, автор "Методики арифметики". В цій праці велику увагу приділив розвитку самостійного мислення учнів. Автор праць : "Арифметика та збірник арифметичних задач"(1887), "Керівництво арифметики"(1884), "Керівництво геометрії"(1879), "геометрія та зібрання геометричних задач"(разом з А.Ф.Малиніним,1879).

 
ЄЗУЇТСЬКЕ ВИХОВАННЯ

ЄЗУЇТСЬКЕ ВИХОВАННЯ – система авторитарного виховання, опрацьована педагогами католицького ордену єзуїтів (лат. Societas Jesus , Товариство Ісуса, засноване в 1534 І.Лойолою). Створення мережі навчальних закладів і виховання юнацтва, насамперед з привілейованих або заможних верств, у дусі відданості католицизму було однією з головних місій ордену єзуїтів. Найпоширенішим типом єзуїтського навчального закладу стали колегії, які давали середню освіту. Педагогіка єзуїтів пройнята прагматизмом. У XVII - XVIII ст. єзуїти мали репутацію блискучих педагогів, оскільки єзуїтське виховання акумулювало багато досягнень гуманістичної і протестантської педагогіки (класно-урочна система навчання, використання вправ і регулярних повторень, поступовий перехід від легшого до складнішого, єзуїтське виховання надавало їм значною мірою формалізованого характеру. Виховання було спрямоване насамперед на розвиток індивідуальних здібностей, честолюбства, духу змагання. Важливе місце відводилося світському вихованню, однак головним напрямом діяльності єзуїтських педагогів залишилось релігійне виховання дітей. Учителів для єзуїтських навчальних закладів готували дуже старанно й довго з кращих випускників колегій. Традиції єзуїтських колегій істотно вплинули на розвиток педагогіки й шкільної справи в Новий час. Єзуїтська педагогіка помітно вплинула на педагогічну систему Я.А.Коменського. В багатьох країнах (Іспанія, Португалія, США, країни Латинської Америки) єзуїти й наприкінці ХХ ст. впливають на народну освіту, вони мають свої школи, готують викладачів, викладають у ряді університетів і в більшості католицьких шкіл.

 
ЄЗУЇТСЬКІ ШКОЛИ

ЄЗУЇТСЬКІ ШКОЛИ – навчальні заклади, які створювалися з середини XVI ст. орденом єзуїтів для посилення впливу католицької церкви. Поділялися на нижчі – колегії(7 років навчання) та вищі – семінарії(6 років навчання). Методи навчання в єзуїтських школах були схоластичними. В Україні єзуїтські школи діяли у Львові(1608), Кам'янці-Подільському(1608), Луцьку(1609), Острозі(1624), Києві(1690), Тернополі(1823) та ін. В міру створення братських шкіл в Україні зменшувалося значення єзуїтських шкіл.

 
ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКА МЕДИКО-ХІРУРГІЧНА ШКОЛА

ЄЛИЗАВЕТГРАДСЬКА МЕДИКО-ХІРУРГІЧНА ШКОЛА – перший вищий навчальний заклад в Україні для підготовки лікарів. Організована у 1787 на базі запроектованого медичного факультету Катеринославського( тепер Дніпропетровський) університету. Комплектувалася школа учнями українських навчальних закладів, у тому числі й Єлизаветградського благородного чоловічого пансіону.

 
Єлько Петро Дмитрович

Єлько Петро Дмитрович(1844-1916) - директор училища глухонімих у Петербурзі, доктор медицини. Був прибічником усного методу навчання глухонімих, робив спроби його удосконалення шляхом розробки природного способу навчання глухонімих.

 
ЄПАРХІАЛЬНІ УЧИЛИЩА

ЄПАРХІАЛЬНІ УЧИЛИЩА – середні жіночі навчальні заклади в Росії до 1917 року. Були напівзакритими навчальними закладами. Призначалися єпархіальні училища головним чином для навчання й виховання дочок православного духівництва. Єпархіальні училища перебували у віданні Сидону. Дочки священників навчалися безплатно, дівчата інших станів – за плату. Строк навчання – шестирічний. Навчальний курс був близьким до курсу жіночих гімназій. Випускниці єпархіальних училищ мали право та звання домашнього вчителя, а також учителя початкових шкіл (з 1884 – церковнопарафіяльних). З 1900 при училищах було відкрито спеціальний, сьомий, педагогічний клас. При деяких єпархіальних училищах діяли початкові школи, в яких вихованки старших класів проходили педагогічну практику.

 
Єпископські школи

Єпископські школи – те ж, що й соборні школи.

 
Єпіфаній Славинецький

Єпіфаній Славинецький - (рік народження невідомий - помер 19.11.1675, Москва) - український і російський філолог, педагог, письменник і перекладач. Родом з України. Навчався в Київській братській школі, завершував освіту за кордоном. Був учителем у Києво-братській колегії. В 1649 запрошений до Москви, де 1653 заснував у Чудовому монастирі першу греко-латинську школу, був її ректором. Автор посібника для вчителів і батьків "Громадянство звичаїв дитячих".

 
Єрмаков Василь Петрович

Єрмаков Василь Петрович(11.3.1845, с. Терпоха Гомельської обл., Білорусь - 16.3.1922,Київ) - український математик. З 1877 - професор Київського університету, з 1899 - Київського політехнічного інституту. Працював у Київському фізико-математичному товаристві, 1884-1886 видавав "Журнал елементарної математики", в якому особлива увага приділялась опрацюванню методів розв'язування задач на побудову. Єрмаков вважав, що кращому засвоєнню алгебри й арифметики сприяє розвиток мислитель них здібностей учнів за допомогою розв'язування спеціально підібраних задач.

 
Єфимов Олексій Володимирович

Єфимов Олексій Володимирович - радянський історик та методист, професор, член-кореспондент АН СРСР та АПН, лауреат Сталінської премії за "колективну працю" Історія дипломатії за редакцією В.П.Потьомкіна, Єфимов О.В. автор підручника з нової історії для VIII кл. середньої школи, який діяв з 1940, редактор та один з авторів "Методичного посібника з нової історії" (1940).

 
Єфросинія Полоцька

Єфросинія Полоцька (XII ст., друга половина) - дочка полоцького князя Георгія, освічена для свого часу жінка. В молоді літа пішла в монастир, займалась переписом та розповсюдженням книжок.

 
ЄШИБОТ

ЄШИБОТ – вища єврейська духовна школа для підготовки рабинів і вчених талмудистів. Зародилася на початку нашої ери й діє дотепер у ряді країн.

 
ЄШИВА

ЄШИВА – (ієшива, єшибот, ієшибот – сидіння, засідання) – вища школа вивчення єврейського релігійного права (галахи), центр традиційної єврейської ученості. Готує рабинів, суддів, учителів єврейських традицій, теологів. Слухачами є дорослі чоловіки(згідно з галахою, повноліття настає при досягненні 13-річного віку). Лише у 80-х роках ХХ ст. в Ізраїлі почали створювати єшива для дівчат. Перші єшива, очевидно, виникли ще до зруйнування єрусалимського храму римлянами. У XV ст. перші єшива виникли в Україні. У ХХ ст. єшива зберігаються головним чином в Ізраїлі й північній Америці. В США, крім ортодоксальних єшива, діє університет-єшива, створений у 1886, де вивчаються як теологія, так і математика, природничі й суспільні науки. В Сучасному Ізраїлі єшива продовжують залишатися основною формою вищої релігійної освіти. У СРСР єшива були повсюдно закриті у 20-ті роки. На початку 90-х років єшива почали відроджуватися в Україні. Відкрито єшива в Харкові, Дніпропетровську та інших містах.

 


Всі | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я


Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")