Tuesday, 19 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Блоки самостійної роботи
Тема:

Радянська школа і педагогіка у післявоєнний період.

Мета:

Проаналізувати реформи освіти післявоєнного періоду.

Питання для опрацювання:

 1. Розвиток радянського шкільництва і освіти за умови зміцнення тоталітаризму.
  • 1949р. - перехід до загальної обов'язкової семирічної освіти.
  • 1958р. - закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям та про подальший розвиток системи народної освіти в СССР».
  • 1964р. - перехід на 10-річну освіту.
  • 1972р. - перехід до обов'язкової середньої освіти (постанова).
  • 1984р. - шкільна реформа, перехід на 11-річний термін навчання, на навчання з 6-річного віку.
 2. Педагогічна думка середини ХХ – кінця ХХ століття (В.О. Сухомлинський).

Список рекомендованої літератури:

 1. Любар О. Історія української педагогіки. – Київ, 1999.
 2. Новое педагогическое мышление. – Под.ред. Петровского.- М., Педагогика, 1989.
 3. Фіцула М.Педагогіка. – К.: “Академія”, 2000.

Форма контролю:

Відповісти на запитання:

 1. У післявоєнний час з'явилися тенденції подальшого розвитку системи народної освіти. Незважаючи на це, вітчизняна школа вступила у затяжну кризу. Як ви пояснюєте це явище? Обгрунтуйте свою думку.
 2. У програмі КПРС визначено одне з важливих завдань у галузі освіти та виховання: здійснення загальної обов'язкової середньої освіти, як і коли реалізувалось це завдання?

Зробіть конспект державних документів про освіту (1958р., 1972р., 1984р.).

 
Тема:

Зарубіжна сучасна школа та педагогіка.

Мета:

Ознайомитись з методологією сучасної педагогічної науки за рубежем, також особливостями практик шкільного навчання в різних країнах світу.

Питання для опрацювання:

 1. Головні напрями розвитку сучасної педагогічної думки [2, 44-48].
 2. Дидактичні концепції Західної педагогіки (традиційна – Ж.Мажо, раціоналістична модель – Скинер, феноменологічний напрям – Маслоу).[2,48- 51].
 3. Соціологізаторство (Бурд′є) та психологізм у вихованні (Роджерс) [1,89-97].
 4. Пріоритети та проблеми виховання і освіти [1,97-108].
 5. Особливості початкової ланки освіти за рубежем. Навести приклади.
 6. Комп'ютерні технології навчання. Відкриті системи навчання.

Список рекомендованої літератури:

 1. Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХІ века – М.: 1999.- 208 с.
 2. Джуринский А.Н. Школа Франции. Пора перемен. – М.: 1998- 80 с.
 3. Джуринский А.Н Развитие образования в современном мире. – М: 1999.- 200с.
 4. Джуринский А.Н. История зарубежной педагогики. – М.: 1998. (гл.3, с 241-260).
 5. Джуринский А.Н. История педагогики Гл.15., с.307-329.- М.:1999.

Форма контролю:

Конспект з відповідями на запитання:

 1. Розкрийте сутність основних сучасних педагогічних концепцій та ідей у зарубіжній педагогічній науці.
 2. Які освітні функції виконує новітня техніка?
 3. Як виглядають зміст та методи початкового навчання у сучасній зарубіжній школі?
 
Тема:

Побудова національної школи та педагогічної науки незалежної суверенної України.

Мета:

Ознайомлення з державними документами про освіту та із стратегічними напрямками її розвитку.

Питання для опрацювання:

 1. Декларація про державний суверенітет України, документи про Болонський процес, акт проголошення незалежності України, національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст, закони про освіту, про мови на Україні–методологічна основа побудови загальноосвітньої середньої національної та вищої школи.
 2. Регіональна і загальнодержавна концепція національної школи. Стандарти освіти.
 3. Повернення до джерел народної педагогіки. Навести приклади.
 4. Педагоги-новатори.
 5. Побудова нетрадиційних національних закладів; пошуки нетрадиційних форм навчально-виховної діяльності.

Список рекомендованої літератури:

 1. Акт проголошення незалежності України // Радянська Україна, 1991.
 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. К.: /Видавництво “Генеза”/ 1997.
 3. Декларація про державний суверенітет України. – К.: Україна, 1991.
 4. Концепція навчання державної мови в школах України. Дивослово.- 1996 №1.
 5. Про освіту: Закон Української РСР // Рад. школа 1991 - №9.
 6. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку К.: Освіта, 1993р.
 7. Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України // Поч. школа, 1990 - № 11.
 8. Конституція України // газета “Урядовий кур'єр”, № 129-130 від 13 липня 1996 р.
 9. Концепція педагогічної освіти України. – К.: МО України, 1991.
 10. Україна ХХІ ст. Державна національна програма “Освіта”. – К., 1992.
 11. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. // Видавництво.– Шкільний світ, липень 2001р.
 12. Матеріали ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти.

Форма контролю:

Зробити папку з ксерокопіями документів про освіту.

Дати (письмово) розширений план –конспект відповіді на запитання.

 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")