Tuesday, 19 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Семінарські блоки
Тема:

Педагогічна діяльність та літературна спадщина В.О.Сухомлинського.

Мета:

Розкрити зміст педагогічної системи В.О.Сухомлинського, витоки його літературної діяльності.

Завдання:

 1. Прочитайте книгу В.О.Сухомлинського “Серце віддаю дітям”, перекажіть одну з найцікавіших педагогічних ситуацій, описаних у книзі.
 2. Випишіть головні знахідки Павлиської школи у книзі “Все начинается с учителя” – с. 167-168.
 3. Зробіть цитатні виписки з книги С. Соловейчика “Час ученичества”. М., Дитяча література, 1972. с. 237-250.

Питання для обговорення:

 1. Життя та педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського.
 2. В.О.Сухомлинський про основні завдання початкової школи.
 3. Ідея “гуманної педагогіки” у школі “радощів” В.Сухомлинського.
 4. Формування колективізму у школярів.

Література:

 1. В.А.Сухомлинский. Избранные произведения в 5 –ти томах, т. 1, Рад. школа, К. 1979, с. 7-66.
 2. В.А.Сухомлинский. Духовный мир школьника, т.1, там же с. 255-298.
 3. В.А.Сухомлинский. «Сердце отдаю детям», там же т.3, с. 105-296.
 4. В.А.Сухомлинский. Методика воспитания коллектива – М., 1981.
 5. М.В.Богуславский. Радость познания в педагогических трудах и опыте В.А.Сухомлинского // «Сов. Педагогика», 1985, № 11, с. 95-101.
 6. Цюпа І.Василь Сухомлинський. – К., 1973.
Методичні рекомендації:

Одним з педагогів-новаторів цього часу був В.О.Сухомлинський. Він створив “гуманну” педагогіку. У своїх книгах ставив проблеми сучасної школи та залишив глибокий слід у педагогіці початкового навчання. Про життя, боротьбу, діяльність повну радощів творчості, розкаже книга І.Цюпи “Василь Сухомлинський”.

У книзі “Серце віддаю дітям” ви знайдете відповідь на друге та третє питання семінарського заняття. Зверніть увагу на “школу радощів”, на приклади особливого, гуманного підходу до дітей в початкових класах.

Книга “Методика виховання колективу” розкриє четверте питання плану, покаже арсенал педагогічних засобів виховного впливу.

Щоб мати повне уявлення про педагога, людину, письменника, вченого Сухомлинського, треба звернути увагу на додаткові джерела – книги, які вказані у 2,3 завданні плану семінарського заняття.


Тема:

Сучасна зарубіжна школа і педагогіка.

Мета:

Ознайомити студентів з педагогічними теоріями на основі аналізу педагогічної літератури, навчити студентів виділяти основні напрямки педагогіки різних країн світу.

Завдання:

 1. До кожного питання теми зробіть виписки з літератури, що запропонована (4,5,6 за вибором).
 2. Підібрати для колективного обговорення із періодичної преси, радіо телепередач матеріал з теми заняття.
 3. Виділити дискусійні питання, в обговоренні яких зможе взяти участь кожен студент групи.

Питання для обговорення:

 1. Педагогіка прагматизму (Д.Д'юі, Кілпатрик та інші). Його мета, принципи, зміст, методи та форми.
 2. Психоаналітична педагогіка (Фрейд, Адлер, Фромм, Хорні, Роджерс).
 3. Сучасна школа країн Заходу.

Теми рефератів та творчих завдань:

 1. Проблема морального виховання в американській школі.
 2. Вальдорфська педагогіка.
 3. Урок у зарубіжній школі (за матеріалами педагогічної преси).
 4. Комп'ютеризація навчального процесу в Японії.

Мета та завдання виховання Вітчизняна педагогіка Педагогіка прагматизму, психоаналітична педагогіка
Принципи виховання    
Зміст освіти    
Методи виховання    

Література:

 1. Хрестоматия по истории зарубежной школы и педагогики. –М. 1981. – С. 490-499.
 2. Константинов Н.А. и др. История педагогики. Учебник для вузов.- М., 1982. –С. 127-140.
 3. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М.; Прогресс, 1986.
 4. Джуринский А.Н. Реформы зарубежной школы. Надежды и действительность. –М.; Знание, 1989.
 5. Роджерс К. К науке о личности /История зарубежной психологии. Тексты.- М.; МГУ, 1986.
 6. Шварцман К.А. Философия и воспитание. –М.; Политиздат, 1989.
Методичні рекомендації:

Заняття може проходити у формі гри “Засідання клубу зарубіжних педагогів”. Група ділиться на декілька мікрогруп, кожна з яких готує детальний аналіз та захист педагогічних поглядів того чи іншого педагога. У ході засідання можуть бути запропоновані творчі завдання “Урок у зарубіжній школі” (країни за вибором мікрогрупи).


Тема:

Побудова національної школи та педагогічної науки незалежної суверенної України.

Мета:

Ознайомитися та проаналізувати державні освітні документи: стандарти та конституційні статті, концепції про освіту.

Завдання:

 1. Складіть план основних структурних компонентів закону “Про освіту”. // Рад. школа, 1991. - № 5 та концепції середньої загальноосвітньої національної школи. – Поч. школа. 1990. - №11.
 2. Випишіть статті Конституції України, які позначають місце освітніх напрямків України.
 3. Охарактеризуйте документ “Освіта ХХІ століття”.

Питання для обговорення:

 1. Стратегічні та пріоритетні завдання реформування освіти.
 2. Закон України “Про освіту”. Національно-демократична школа – центр трудового, соціального, економічного і культурного відродження та розвитку суспільства, держави.
 3. Стандарти початкової освіти.
 4. Побудова нетрадиційних національних навчальних закладів, пошуки нетрадиційних форм навчально-виховної діяльності в них.

Література:

 1. Акт проголошення незалежності України // Радянська Україна, 1991.
 2. Державний стандарт загальної середньої освіти в Україні. К.: /Видавництво “Генеза”/ 1997.
 3. Декларація про державний суверенітет України. – К.: Україна, 1991
 4. Державна національна програма “Освіта” // Україна ХХІ ст.- К.: Райдуга. 1994.
 5. Концепція навчання державної мови в школах України. Дивослово.- 1996.
 6. Про освіту: Закон Української РСР // Рад. школа 1991 - № 9
 7. Програма виховання і навчання дітей дошкільного віку К.: Освіта, 1993р.
 8. Концепція середньої загальноосвітньої національної школи України // Поч. школа, 1990 - № 11.
 9. Конституція України // газета “Урядовий кур'єр”, № 129-130 від 13 липня 1996 р.
 10. Концепція педагогічної освіти України. – К.: МО України, 1991.
 11. Україна ХХІ ст. Державна національна програма “Освіта”. – К., 1992.
Методичні рекомендації:

Одним з педагогів-новаторів цього часу був В.О.Сухомлинський. Він створив “гуманну” педагогіку. У своїх книгах ставив проблеми сучасної школи та залишив глибокий слід у педагогіці початкового навчання. Про життя, боротьбу, діяльність повну радощів творчості, розкаже книга І.Цюпи “Василь Сухомлинський”.

У книзі “Серце віддаю дітям” ви знайдете відповідь на друге та третє питання семінарського заняття. Зверніть увагу на “школу радощів”, на приклади особливого, гуманного підходу до дітей в початкових класах.

Книга “Методика виховання колективу” розкриє четверте питання плану, покаже арсенал педагогічних засобів виховного впливу.

Щоб мати повне уявлення про педагога, людину, письменника, вченого Сухомлинського, треба звернути увагу на додаткові джерела – книги, які вказані у 2,3 завданні плану семінарського заняття.

 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")