Wednesday, 20 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Підсумкова тека

Питання для проведення атестації з третього змістового модулю

“Школа та педагогіка Нового часу (ХVII-XX століття)”

 1. Життя та педагогічна діяльність Я.А.Коменського.
 2. Мета виховання. Методи виховання та навчання по Я.Коменському.
 3. Трактування Я. Коменським принципу природовідповідності.
 4. Моральне виховання за Я.А.Коменським.
 5. Організація процесу навчання. Вимоги до вчителя.
 6. Емпіріко–сенсуалістична концепція виховання та освіти Д.Локка. (Думки про виховання).
 7. Соціально-педагогічні погляди Ж.Ж. Руссо.( “Еміль, або про виховання”).
 8. Педагогічна думка Франції ХУІІІ століття (К.Гельвецій, Д.Дідро).
 9. Проекти реформ народної освіти в епоху французької буржуазної революції.
 10. Петровські реформи.
 11. Просвітницькі реформи ХУІІІ ст. Статути навчальних закладів 1786,1804,1828р., їх сутність.
 12. Розвиток школи і педагогічної думки на України в ХVІІІ столітті (Феофан Прокопович, Г.С.Сковорода, Я.П.Козельський).
 13. Роль Києво-Могилянської академії у культурно-освітньому житті Європи.
 14. Педагогічна діяльність В.Татіщева, Л.Магницького, В.Бецького, Ф.Янковича.
 15. Розвиток шкільної справи в країнах Західної Європи ХІХ століття (І.Кант, Г.Гегель, І.Фіхте).
 16. Педагогічна діяльність та соціальні погляди І.Г.Песталоцці.
 17. Теорія елементарної освіти І.Г.Песталоцці.
 18. Педагогічні погляди Дистервега. Вимоги до вчителя та його підготовки.
 19. Філософсько - психологічна концепція Ф. Гербарта. Ступені навчання.
 20. Питання виховання в європейських соціальних вченнях (К.Сен-Симон, Ш.Фур’є, Р.Оуен).
 21. Педагогічні досліди та погляди Роберта Оуена. Реформації Р.Оуена.
 22. Системи початкової, середньої освіти України в ХІХ столітті.
 23. Розвиток демократичних педагогічних ідей українськими просвітителями І половини ХІХ ст. (І.П. Котляревський, І.Ф.Тимківський).
 24. Педагогічна діяльність О.В. Духновича.
 25. Освітній ідеал Т.Г.Шевченка.
 26. Шевченко про народну школу та відродження. Розвиток ним педагогічних ідей на засадах народності, демократизму та гуманізму.
 27. Громадсько –педагогічний рух і шкільні реформи 60 –тих років України у складі Російської держави (в ХІХ столітті).
 28. Ідея загальнолюдського виховання, загальної і професійної освіти М.І.Пирогова.
 29. Життя, педагогічна діяльність і світогляд К.Д.Ушинського.
 30. Трактування К.Д.Ушинським принципу народності виховання.
 31. Ушинський про роль праці у вихованні.
 32. Дидактика початкового навчання.
 33. Шкільні реформи 60-70 років “Положення про початкові народні училища” (1864р.) та розвиток початкової школи у 70-80 роках.
 34. Недільні школи на Україні. Недільні школи Х.Д.Алчевської.
 35. Педагогіка революційного демократизму (погляди М.Г.Чернишевського, М.О.Добролюбова).
 36. Ідеї вільного виховання в педагогічних поглядах Л.Толстого.
 37. Розвиток педагогічної думки на Україні (І.Котляревський, І.Тимковський, Т.Шевченко, О.Духнович, І.Франко, Л.Українка).
 38. Зарубіжна школа та педагогіка кінця ХІХ - початку ХХ століття.
 39. Основні представники реформаторської педагогіки (позитивізм, педоцентризм) М.Монтессорі, Е.Кей; (прагматизм) Д.Д’юі; (експериментальна педагогіка) В.А.Лай, Е.Мейман, Е.Торндайк; (педологія) С.Холл, А.Біне; (метод проектів) У.Кілпатрік; (рух трудової школи) Г.Кершенштейнер; (нових шкіл) Демолен, Декролі; (психоаналіз) Фрейд, Адлер, Фромм.
 40. Становище освіти в українській народній республіці.
 41. Педагогічні ідеї М. Грушевського, М. Драгоманова, Б.Грінченка.
 42. Шкільні справи у часи пролетарських революцій (С.Шацький, Н.Крупська, П.Блонський, А. Луначарський).
 43. Наукова педагогічна діяльність С.Васильченка та Т.Лубенця.
 44. Педагогічні ідеї І.Огієнка, С.Русової.
 45. Революційні перетворення у галузі освіти “Положення про єдину трудову школу”.
 46. Проблеми змісту та методів навчально-виховної роботи в школі 20-х років. Комплексний метод навчання.
 47. Діяльність і провідні педагогічні ідеї визначних вчених і просвітніх діячів 30-х років ХХ ст. (П.Блонський, Л.Виготський, С.Чавдаров, В.Ващенко, В.Масальський).
 48. Життя та педагогічна діяльність А.С.Макаренка.
 49. Основні питання організації колективу в творчості А.С.Макаренка.
 50. Система трудового виховання за А.С.Макаренком.
 51. Педагогіка сімейного виховання у творах А.С.Макаренка.
 52. Педагогічна наука і школа в роки Великої Вітчизняної війни (1941-45рр.).
 53. Школа та педагогіка Західної Європи та США (1918-39р.р.). Метод проектів (У.Кілпатрік). Система індивідуалізованого навчання “Дальтон-план” (Х.Паркхерст). Вальдорфська педагогіка (Р.Штейнер), Ієнський - план (Петерсен).
 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")