Tuesday, 19 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Блоки самостійної роботи
Тема:

Просвіта та педагогічна думка у Візантії.

Мета:

Самостійно ознайомитися з особливостями освіти і педагогічної думки у Візантії.

Питання для опрацювання:

 1. Вивчити основні етапи розвитку культури та просвіти у Візантії (1, с. 96-101; конспект)
 2. Дати характеристику виховання та освіти у Візантії (1,с.101-106, конспект).
 3. Скласти розгорнутий план розділу “Педагогічна думка у Візантії” (1, с. 106-114).
 4. Відповісти на запитання: “Який вплив мала візантійська культура на подальший розвиток освіти ?”(1, с. 114-119).

Список рекомендованої літератури:

 1. История педагогики. А.И. Пискунов. Часть І, с. 96 – 119.
 2. БСЭ, ІІІ изд., 1971 г., с. 105 –133.
 3. Джуринский А.Н История зарубежной педагогики. – М., 1998. – Разд 3. – Гл.1., с.62-71
 4. Культура Византии. М., 1991.

Форма контролю:

Усно дати відповіді на наступні запитання:

 1. Чому Візантію можна розглядати, як міст між античною та середньовічною освітою?
 2. Розкажіть про особливості генезису освіти у Візантії.
 3. Якими були системи і типи навчальних закладів у Візантії ?
 4. У чому вбачається вплив візантійської освіти на Русь та середньовічну Західну Європу ?
 
Тема:

Виховання, школа і педагогічна думка в Західній Європі в епоху Середньовіччя та Відродження.

Мета:

Ознайомитися з педагогічною думкою епохи Відродження та особливостями вищої освіти Західної Європи. Проаналізувати історико-логічний внесок педагогіки цієї епохи.

Питання для опрацювання:

 1. Прочитати твір Франсуа Раблє “Гаргантюа и Пантагрюель”. Окреслити програму нового навчання, розкриту цим автором.
 2. Дайте відповідь на запитання:
  • Який вплив на розвиток педагогіки епохи Відродження мала діяльність та твори гуманістів Томаса Мора “Утопія” та Томмазо Кампанелли “Місто сонця”?
  • Доведіть найбільш важливі їх положення про навчання на рідній мові, про рівність освіти для чоловіків та жінок, про участь дітей у виробничій праці.
 3. Дати характеристику університетській освіті у Західній Європі та проаналізувати погляди представників європейського Відродження.
 4. Хто очолював контрреформацію у шкільній справі?

Список рекомендованої літератури:

 1. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 2. Т.Кампанелла “Город Солнца” (будь-яке видання)
 3. Т.Мор “Утопия”(будь-яке видання).
 4. Ф.Рабле “Гаргантюа и Пантагрюэль” (будь-яке видання).
 5. Програма з історії педагогіки. - Херсон, 2000 р.
 6. Костантинов Н.А., Медынский Е.Н., Шабаева М.Ф. История педагогики. - М. Педагогика – 1982г.
 7. Хрестоматія з історії педагогіки // Уклад. М. Свадковський, М., 1938.

Форма контролю:

Підготувати відповіді на колоквіум.

 
Тема:

Виховання, школа і педагогічна думка народів Сходу в епоху середньовіччя.

Мета:

Ознайомитися з виникненням релігій: ісламу та мусульманства. Усвідомити вплив мусульманської традиції на освіту та навчання.

Питання для опрацювання:

 1. Практика та освіта в країнах ближнього та середнього Сходу (С.142 –145).
 2. Педагогічна думка ближнього та середнього Сходу в епоху Середньовіччя (С. 145-147).
 3. Педагогічні ідеї вчених енциклопедистів арабського Сходу та їх вплив на розвиток світової культури.
 4. Виховання та школа Китаю.
 5. Виховання та педагогічна думка Індії.
 6. Шкільні системи країн близького та середнього Сходу (Авіценна, династія Тан і Фарабі).

Список рекомендованої літератури:

 1. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998. (Розділ 6, С. 142 - 167).
 2. Очерки истории школы и педагогики за рубежом – М., 1988, - Ч1, Гл. 5.
 3. Очерки истории школы и педагогической мысли Древнего и Средневекового Востока. – М., 1988.

Форма контролю:

Скласти план - конспект розділів зазначених вище та усно відповісти на наступні питання:

 1. Назвіть відомих філософів-енциклопедистів Сходу, які займалися проблемами виховання та навчання. Охарактеризуйте педагогічну творчість одного з них.
 2. Назвіть головні етапи розвитку педагогічної думки та навчання у середньовічному Ісламському світі.
 3. Що нового та традиційного у відношенні до давньої епохи з'явилось у вихованні та освіті Індії та Китаю?
 
Тема:

Виховання, навчання і педагогічна думка в Київській Україні - Русі та у період розвитку феодалізму (до ХVІІ століття).

Мета:

Поглиблено ознайомитися з розвитком просвіти на Україні 13-17 ст. та проаналізувати соціальні педагогічні погляди діячів освіти цього періоду.

Питання для опрацювання:

 1. Епоха українського національного Відродження. Заснування Острозької школи (1576 р.) та Києво-Могилянської колегії (1632 р.) як шкіл підвищеного типу.
 2. Статути, підручники та навчальні посібники як педагогічні пам'ятки 16-17 століття.
 3. Впровадження педагогічних ідей епохи Відродження і реформацій в діяльності братських шкіл.
 4. Соціальні та педагогічні погляди Іова Борецького, Мелетія Смотрицького, Стефана Зизанія, Єпіфанія Славинецького, Сімеона Полоцького.

Список рекомендованої літератури:

 1. Антология педагогической мысли Украинской ССР/ Сост. Н.П. Калиниченко и др. – М.: Педагогика, 1988.
 2. Джуринский А.Н История зарубежной педагогики. – М., 1998; Разд 3. – Гл.3.
 3. Бабишин С.Д. Початкова школа на Україні з давніх часів до кінця ХУІІІ ст.//Поч.шк., 1991 - № 10.
 4. Розвиток народної освіти и педагогічної думки на Україні: Нариси. – К.: 1991.
 5. Хрестоматія з історії вітчизняної педагогіки // за ред. С.А. Літвинова – К.: Рад. школа, 1961.
 6. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998.
 7. Очерки истории школы и педагогики за рубежом – М., 1988, - Ч1; Гл. 5.

Форма контролю:

Підготувати конспекти та реферати.

 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")