Tuesday, 19 October 2021
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Блоки самостійної роботи
Тема:

Виховання та навчання в давніх цивілізаціях Сходу.

Мета:

Самостійно опрацювати особливості генезису школи та виховання в Давніх цивілізаціях Сходу. Поповнити історико-культорологічні знання з питань сприймання шкільної справи в різних країнах Сходу.

Питання для опрацювання:

 1. Загальне та особливе у вихованні в Давніх цивілізаціях Близького та Далекого Сходу:
  • школи “Дому таблиць” у Месопотамії;
  • школа в Давньому Єгипті;
  • виховання та школа в Давній Індії.
 2. Шкільна справа та зародження педагогічної думки в Давньому Китаї (Конфуцій, Сюнь-цзи).

Список рекомендованої літератури:

 1. История педагогики. Часть 1.- Под редакцией А.И. Пискунова. – М., 1998. (С. 28-51).
 2. Джуринский А.Н. История педагогики. - М., 1999. (С. 21- 47)

Форма контролю:

Письмово відповісти на наступні запитання – завдання.

 1. Розкажіть про основні фактори створення та розвитку перших навчальних закладів у Давніх цивілізаціях Сходу.
 2. Простежте еволюцію едубби в Месопотамії.
 3. Розкажіть про шкільну справу у Давньому Єгипті.
 4. Поясніть відмінні та спільні погляди на виховання та освіту індуїзму та буддізму.
 5. З чого складається зміст педагогічних ідей Конфуція та його послідовників?
 
Тема:

Виховання та освіта в античному світі.

Мета:

Ознайомитися з особливим типом культури, який створив специфічний вид писемності та проаналізувати просвіту в епоху еллінізму і Давньому Римі.

Питання для опрацювання:

 1. Виховання та педагогічна думка в Давній Греції VІ- ІХ ст. до нашої ери:
  • ідеали виховання;
  • шкільне навчання;
  • вікова періодизація;
  • педагогічна думка Ксенофонта;
  • педагогічна думка Геракліта;
 2. Просвіта в Епоху еллінізму ІІІ –І ст. до нашої ери.
 3. Виховання та освіта в Давньому Римі.
  • створення римської республіки;
  • опис традиційної римської освіти;
  • педагогічна думка Цицерона;
  • педагогічна думка Сенеки;
  • методичні погляди Квінтіліана.
 4. Зародження християнської традиції виховання (Августін Аврелій -Блажений, Флавій Кассіодор).

Список рекомендованої літератури:

 1. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. – М.: Изд-во АПН РСФСР, 1963. – 570 с.
 2. Плутарх. Сравнительные жизнеописания: В 3-х т. – Т. 3. –М.: Изд-во АПН СССР, 1961-1964.
 3. Цицерон М.Т. Трактаты об ораторском искусстве. – М.: Наука, 1972. – 471с.

Форма контролю:

Підготувати відповіді на запитання:

 1. Розкажіть про великих давньогрецьких філософів, які займалися питаннями виховання. Проаналізуйте погляди одного з них.
 2. Які зміни відбулися в організації виховання і навчання в Еллінську епоху?
 3. У чому ви бачите наступність школи і педагогічної думки Давнього Риму та Еллінської епохи? Проаналізуйте загальні та основні підходи до виховання Катона Старшого, Цицерона і Квінтіліана.
 4. Що вам відомо про вплив греко-римської освіти на давньоварварський світ Европи?
 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")