Вітальна сторінка arrow Екзаменаційний мінимум
Friday, 27 May 2022
Меню
Вітальна сторінка
Робоча Програма
Змістовні модулі
Тека творчих завдань
Мультимедіа галерея
Презентації
Екзаменаційний мінимум
Глосарій
Журнал
Тестовий контроль
Форма Авторизації

Забули пароль?
Ще не зареєстровані? Реєстрація
Екзаменаційний мінимум

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЕКЗАМЕНІ

 

 

 1. Предмет і задачі історії педагогіки. Методологічна основа і структура курсу.
 2. Виховання у первісному суспільстві.
 3. Школа у рабовласницькому суспільстві. Спартанська і афінська система виховання.
 4. Педагогічні ідеї грецьких філософів.
 5. Педагогічні та методичні погляди Квінтіліана.
 6. Просвіта та педагогічна думка у Візантії.
 7. Школа і педагогічна думка в епоху середньовіччя.
 8. Школа і педагогічна думка епохи Відродження.
 9. Життя і педагогічна Коменського. Зв’язок його з визвольним рухом.
 10. Педагогічні погляди Я.Коменського.
 11. Дидактичні погляди Я.Коменського.
 12. Педагогічні погляди Д.Локка.
 13. Педагогічні погляди Ж.Ж.Руссо.
 14. Життя і педагогічна діяльність І.Г.Песталоцці.
 15. Педагогічні погляди І.Г.Песталоцці.
 16. Школа і педагогічна думка Франції у період буржуазної революції ХУІІІ століття.
 17. Педагогічні погляди К.Гельвеція, Дідро.
 18. Педагогічні погляди Р.Оуена.
 19. Дидактичні погляди Дистервега.
 20. Педагогічні погляди Дистервега.
 21. Педагогічна теорія І.Ф.Герберта.
 22. Зарубіжні педагогічні теорії (кінця ХІХ початку ХХ ст.). Біологізаторські течії в педагогіці.
 23. Зарубіжні педагогічні теорії (кінця ХІХ початку ХХ ст.). Педагогіка прагматизму, “громадського виховання” та “трудової школи”.
 24. Течії педагогіки традиціоналізму. Їх зміст, форми, методи, представники.
 25. Течії реформаторської педагогіки. Їх зміст, форми, представники.
 26. Сучасна зарубіжна школа і педагогіка.
 27. Педагогіка давньої Русі. Перші літературно-педагогічні пам’ятки.
 28. Виховання, школа і педагогічна думка у період феодалізму (до ХУІІ століття включно).
 29. Школа і педагогіка у період розпаду феодалізму і зародження капіталістичних відносин (ХУІІІ ст..).
 30. Суспільно - педагогічний рух у Росії 60-х років ХІХ ст.
 31. Життя і педагогічна діяльність К.Д.Ушинського.
 32. К.Д.Ушинський про народність у вихованні.
 33. Дидактика К.Д. Ушинського.
 34. Педагогіка революціонерів-демократів.
 35. Стан школи, освіта та педагогічні думки України у складі Російської держави (до 90р. ХІХ ст.).
 36. Ідеї вільного виховання Л.М. Толстого.
 37. Вплив літературно-педагогічних ідей Т.Шевченка, М.Короленка, Л.Українки, І.Франка, М.Коцюбинського на розвиток української національної школи.
 38. Педагогічна думка у кінці ХІХ початку ХХ ст. (Алчевська, Духнович, Драгоманов, Грінченко).
 39. Педагогічні ідеї Софії Русової, Івана Огієнка.
 40. Жовтнева соціалістична революція і початок корінних перетворень у галузі освіти (1917-1920 р.).
 41. Становище освіти в Українській народній республіці (М.С.Грушевський, В.К.Винниченко).
 42. Розвиток радянської школи і педагогіки (1920-1936 р.).
 43. Життя і педагогічна діяльність А.С.Макаренка.
 44. Педагогічні ідеї А.С.Макаренка.
 45. Система трудового виховання в педагогіці А.С.Макаренка.
 46. Діяльність і провідні педагогічні ідеї визначних вчених і діячів України 30-х років ХХ ст. С.Х.Чавдарова, В.С.Ващенко, В.І. Масальського.
 47. Педагогічна наука і школа в роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945р.р.).
 48. Радянська школа і педагогіка у післявоєнний період (1949-1984 р.р.).
 49. Життя і педагогічна діяльність В.О.Сухомлинського.
 50. Педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського.
 51. Сучасні освітні педагогічні технології.
 52. Концепція національної школи України. Шляхи і засоби оновлення.
 53. Державні документи про освіту, їх побудова та значення.

 

 
Всі матеріали й мультимедиа ресурси використаються винятково в навчальних цілях і служать тільки для ознайомлення.
Щоб заявити про порушення авторських прав, необхідно відправити нам письмове повідомлення на адресу електронної пошти: wshark.inc@gmail.com або wshark@ksu.ks.ua
(спершу ознайомтесь з нашим повідомленням "про авторські права")